štvrtok 5. mája 2011

Úvod


Dlho som uvažoval či sa dá ešte niečo nové a zaujímavé o Kremnici slovenskom zlatom meste napísať, nakoniec som sa rozhodol, že áno a bude to vlastne pohľad človeka, ktorý v Kremnici nežije, ale vždy sa do nej s obdivom vracia. Preštudoval som si dosť zaujímavej literatúry, prešiel okolité prírodné zaujímavosti a lokality a pokúsil som sa dať tieto najrôznejšie poznatky do súvislosti. Predkladám vám ich.

Ďalšou pomerne silnou motiváciou bol opis Hauerlandu, teda územia na ktorom celé storočia žili Karpatskí Nemci a ich pobyt v Hauerlande bol vo väčšine prípadov tragicky ukončený následkom udalostí v druhej svetovej vojne. Špeciálne pri štúdiu týchto pomerov som vychádzal najmä z diela J. Bornemiszu „Kremnica Nová Baňa a ich okolie“, ktorá vyšla v roku 1933 a z kníh, ktoré si na pamiatku života v pôvodných obciach napísali v novej vlasti nemeckí presídlenci. Plne si uvedomujem, že mnohé veci sa nemusia plne zhodovať so skutočnosťou, ale ja som sa najviac zameriaval, na pamiatky, ktoré tu po nich zostali, žiaľ nezostalo ich veľa. Čo viem určite je to, že im veľmi veľa chýba do kompletnosti, ale aj tak to bude možno malý prínos k poznaniu Stredného Slovenska a nielen z historického hľadiska.

V úvode ďakujem za pomoc pri fotografovaní Ing. Richardovi Kafkovi, ml. a za technickú pomoc môjmu spolupracovníkovi Jánovi Dadovi.

Richard Kafka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára