utorok 3. marca 2015

Isaac Newton /1643-1727/, najvýznamnejší vedec sveta všetkých čias a celá Európa mali dobré informácie o našom regióne

Issac Newton /1643-1727/


    O úspechy hutníctva na Slovensku a zvlášť úspechy v regióne Kremnica, Banská Štiavnica mali v 17. storočí veľký záujem aj nehutnícke vedecké kruhy v Európe. Isaac Newton do dnešných čias  neprekonaný najvýznamnejší vedec všetkých čias, o ktorom sa hovorí, že „prekonal ľudstvo rozumom“ písal v roku 1669 svojmu priateľovi a neskôr tajomníkovi anglickej Kráľovskej spoločnosti Astonovi, ktorý sa práve chystal na cestu po Európe nasledovný list: „ Napadlo mi aby ste:
1.      zistil či v Kremnici v Uhorsku /kde sú bane na zlato a huty na zlato, meď, železo, antimon a skalicu/ premieňajú železo na meď tým, že rozpúšťajú v skalicovej vode , ktorú nachádzajú v puklinách skál miestnych baní a túto vodu potom zahrievajú na silnom ohni až zhustne tak , že sa po jej ochladnutí objaví meď. Hovorí sa o tom, že sa toto deje aj v iných mestách na ktoré si neviem spomenúť.
2.      či v Uhorsku alebo v Čechách neďaleko mesta Eule, alebo v českých horách v blízkosti Sliezska nie sú zlatonosné rieky, možno, že v nich je zlato rozpustené v nejakej žieravej vode, ako je lúčavka kráľovská a roztok sa vyplavuje z baní, ktorým potok preteká. Zdá sa, že sa to udržuje v tajnosti, alebo sa otvorene používa spôsobu klásť do týchto riek ortuť a nechať ju tam tak dlho aby sa nasýtila zlatom a potom ju bežnou technológiou ďalej spracovať.
    Bolo to mimoriadne plodné obdobie pre túto časť Slovenska, tak napríklad v tomto najbohatšom období dodali len kráľovské hute asi 625 kg zlata a 16 150 kg striebra každý rok . Spoločne aj so súkromnými ťažiarmi bolo v roku 1690 dodané 815 kg zlata a 19 000 kg striebra. Zlato a striebro sa so Štiavnice odvážalo každý týždeň a trasu medzi Kremnicou a Banskou Štiavnicou a cestu prekonávalo cez naše mestečko Svätý Kríž nad Hronom s najväčšou pravde podobnosťou popri Šašovskom a Žakýlskom  hrade.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára