utorok 27. mája 2014

MUDr. Gustáv Zechenter- Laskomerský sa dočkal po 150 rokoch uznania v Grécku


Tento príspevok je spracovaný podľa podrobných informácií p.Dariny Kubincovej - Pantoula zo slov. zastupiteľského úradu v Grécku, našej rodáčky z Utekáča.Privítanie účastníkov

    V Námorníckom múzeu Grécka v Pireu počas slávnostného podujatia dňa 5.4.2014 po prvýkrát zaznelo meno slovenského rodáka z Banskej Bystrice spisovateľa, publicistu, lekára a národovca Gustáva Kazimíra Zechentera – Laskomerského (1824-1908). Iste sa počudujete, čo má táto známa slovenská charizmatická osobnosť patriaca k mladšej generácii Štúrovcov spoločné s Gréckom. MUDr. Gustáv Zechenter- Laskomerský prežil najplodnejšie roky svojho života v rokoch 1868-1908 v Kremnici a tu je aj pochovaný.
   Tak teda čo má spoločné s Gréckom ? Nuž niečo predsa len má.
Laskomerský súc človek vzdelaný a rozhľadený mal prirodzenú túžbu spoznávať nové krajiny, nových ľudí a obohacovať sa o nové zážitky. A tak tento stredoslovenský rodák dňa 12.4.1864 (v časoch, keď bolo Slovensko ešte súčasťou Rakúskeho cisárstva) zavítal do gréckeho prístavu Pireus počas 24 dňovej námornej plavby, ktorú usporiadala v tých časoch viedenská cestovná agentúra do krajín Stredozemného mora.
Účastníci seminára

   Svoje dojmy, zážitky, zaujímavosti a poznatky z tejto plavby zaznamenával Laskomerský do svojho palubného denníka počas plavby na lodi „Bombay“ patriacej rakúskej námornej spoločnosti Lloyd a vydal ich ešte v ten rok 1864 pod názvom „Zo Slovenska do Carihradu“. V tomto cestopise som objavila už dávnejšie na tejto stránke zverejnenú zmienku o obchodovaní rodu Kuchynkovcov so sklom v talianskom prístave Terste, kde sa ako rodáci k rodákom úprimne hlásili. Kuchynkovci bolo významní podnikatelia v sklárstve – vyrábali a predávali ho /Utekáč, Zlatno, Katarínska Huta/. Vidím tu ďalší moment činnosti G. Zechentera – Laskomerského obchodno-marketingovú činnosť slovenským výrobcom.
   Pri príležitosti 150 výročia od príchodu Laskomerského na územie Grécka sme si teda mali možnosť pripomenúť dobré meno tohto významného slovenského rodáka i my Slováci žijúci v Grécku a zároveň porozprávať o jeho živote a diele miestnym obyvateľom a môžem s radosťou konštatovať, že sa táto pre nich neznáma informácia stretla s pozitívnym ohlasom.
Darina Kubincová - Pantoula v Gréckom Námornom múzeu v Pireu
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára