streda 30. marca 2011

Kaplnky v okolí Janovej Lehoty


Trojuholníková kaplnka je z roku 1739
Jedna z turistických ciest medzi Kremnicou a Vtáčnikom vedie krajom okolo Janovej Lehoty. Samotná obec leží na styku pohoria Vtáčnik a Kremnické vrchy v doline Lehotského potoku, prítoku riečky Lutila. Nemôžme povedať, že by to bola oblasť s mimoriadnymi prírodnými výtvormi alebo kultúrnymi pamiatkami, na druhej strane v širokých odlesnených pláňach sa dá uskutočniť veľa zaujímavých prechádzok po mierne kopcovitom teréne. Až do najvyšších výšok 900 metrov nad morom nachádzame pozostatky ľudskej činnosti. Na medziach navŕšené kamenné valy, zbytky kamenných stavieb. Ide o stopy po bývalých obyvateľoch, ktorí tento kraj obývali. Boli to nemeckí kolonisti, ktorí prichádzali na Slovensko od polovice 12. storočia na pozvanie uhorských kráľov a usadili sa v najrozvinutejších baníckych, poľnohospodárskych a obchodných lokalitách v okolí Bratislavy, Trnavy a Banskej Štiavnice. Druhá vlna prisťahovalcov prichádza začiatkom 13. storočia na Spiš. Tretia, najpočetnejšia vlna prisťahovalcov, prichádza hlavne po tatárskom vpáde v roku 1291, ktorý krajinu priamo zdecimoval, teda v druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia. Nemeckí prisťahovalci priniesli nové spôsoby obrábania pôdy, dolovania rúd, ich zásluhou sa rozširuje hlbinné dolovanie zlata, striebra a medi v Banskej Štiavnici, Kremnici, Gelnici, Starých Horách. Nemeckí kolonisti vytvorili na Slovensku tri enklávy - bratislavskú, hornonitriansko-kremnickú a Spiš.
Ako sme už spomínali v predchádzajúcich častiach Hornonitriansko-kremnická enkláva sa po nemecky volá Hauerland, čo by sa voľne dalo preložiť ako "vyklčovaná zem". Samotná Janova Lehota sa volala nemecky Drexelhau, podľa vlastivedného slovníka obcí Slovenskej republiky sa používal tento názov od roku 1927 do roku 1945.
Podľa publikácie vydanej v roku 1980 v Nemeckej spolkovej republike "Drexlerhauer Heimatbuch" tu žilo v roku 1940 3301 obyvateľov nemeckej národnosti, 50 Slovákov, 1 Maďar a 2 Cigáni.
Ohľadom vývoja ďalších udalostí si dovolím odcitovať historika J.Beňku, ktorý sa venuje osídľovaniu Slovenska:
"Po vzniku Československej republiky sa v roku 1921 k nemeckej národnosti z 2 958 557 obyvateľov Slovenska prihlásilo 139 900, v roku 1930 147 501 a v roku 1938 128 000 osôb. Vplyvom tragických udalostí v druhej svetovej vojne došlo z rozhodnutia Nemeckej strany (Deutche partei - politická strana) v septembri 1944 - máji 1945 k evakuácii nemeckého obyvateľstva zo Spiša, neskôr z kremnicko-pravnianskej oblasti a nakoniec z bratislavskej oblasti. Oficiálny odsun obyvateľstva nemeckej národnosti zo Slovenska sa uskutočnil na základe Postupinských dohôd v rokoch 1946 - 1947, kedy sa odsunulo vyše 32 000 Nemcov."
Počet obyvateľov Janovej Lehoty sa v roku 1948 znížil na 609. Dedina bola mimoriadne zničená, väčšina domov bola zbúraná.
Názov tejto časti je "Kaplnky v okolí Janovej Lehoty". Sú to vlastne zaujímavé pamiatky, ktoré tu zostali po nemeckom obyvateľstve.
Kaplnka zasvätená Anjelovi strážnemu

Jednoduchá, architektonicky vyvážená kaplnka, veľmi efektne dotvára krajinu a ja osobne považujem práve takýto zásah do prírody ako niečo, čo tam patrí.
Prvá kaplnka, o ktorej sa zmienim, sa nachádza na ľavej strane cesty do Janovej Lehoty, je kaplnka zasvätená Sv. Anjelovi strážnemu. Postavil ju miestny mlynár P.Derer v roku 1823 a viaže sa k nej zaujímavá historka: Paul Derer išiel v tuhej zime cez veľké snehové záveje v noci domov, na tomto mieste skutočne často vznikajú veľké záveje. Bol už veľmi unavený, sadol si na chvíľu oddýchnuť, ale zaspal. Na jeho šťastie prechádzali tadiaľ ľudia, ktorí ho našli a zachránili od istej smrti. Na znak vďaky postavil P. Derer kaplnku so soškou Sv. Anjela strážneho.
Ďalšia sa nachádza len niekoľko desiatok metrov po pravej strane cesty a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie - vybudoval ju v roku 1826 Peter Kraus.

Kaplnka Nepoškvrného počatia Panny Márie

Kaplnka bola pôvodne neomietnutá a vybudovaná len z miestneho kameňa. Zaujímavé je riešenie strechy kaplnky, ktorá je vytvorená z kameňa ako štvorboký ihlan. Súčasný stav kaplnky je dobrý, ale samozrejme, sochy tak, ako z predchádzajúcej kaplnky sú vykradnuté.
Kaplnky a iné náboženské pamätníky boli obyčajne stavané z vďaky za záchranu života alebo z dôvodu odčinenia nejakého zlého skutku. A práve takýmto pamätníkom je kamenný kríž pred kostolom. Nemeckí obyvatelia hovorili o ňom takúto príhodu: Roku 1820 bol v Janovej Lehote (po nemecky Drexlerhau) richtár Emmerich Gerschner. Bol to richtár veľmi prísny, ale mal brata, ktorým častými krádežami obťažoval miestnych občanov. Richtára to mrzelo a potrestal brata verejným trestom 25 palíc.

Kamenný kríž pred kostolom

Aby však bola hanba odčinená z celej rodiny, dal pred kostolom vybudovať kamenný kríž, ktorý tu stojí dodnes.
Pred kostolom stojí aj takzvaná trojuholníková kaplnka, stavebne veľmi zaujímavá, márne by ste hľadali na širokom okolí podobnú. Kaplnka je vybudovaná v tvare trojuholníka a na každej strane je umiestnený iný svätec, Kaplnka bola postavená v roku 1739. V súčasnosti je opravená a na jednotlivých stranách sú umiestnení Sedembolestná Panna Mária, Svätý Ján Nepomucký a Svätý Rochus. Svätý Rochus je patrón murárov a charakterizuje profesné zameranie obyvateľov tejto obce, keď sa ich väčšina v tomto období zaoberala práve týmto remeslom.

Trojuholníková kaplnka v okienku je Sv. Rochus

Na vrchu kaplnky je umiestnená kamenná socha Sv. Floriána, žiaľ, značne poškodená.
Ak pokračujeme Janovou Lehotou ďalej smerom na horný koniec, dnes už v lesoch sa nachádza kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márie, ktorú dal vybudovať v roku 1739 miestny farár Thomas Stokker.

Kaplnka zasvätená Sedembolestnej P.Márii
Kaplnka sa nachádza v náletovom lese, keďže pôvodné domy sú už zbúrané a dnes tu nikto nežije. V minulosti tadiaľto viedla poľná cesta a ďalej chodník cez vrchy do Handlovej.
V rokoch 1945 - 1947 bolo v Janovej Lehote veľa domov značne poškodených a museli byť zbúrané. V tomto období boli zbúrané aj niektoré kaplnky v dedine, ako aj socha Sv. Vendelína - patróna roľníkov z roku 1818.
Zaujímavými pamiatkami sú kríže - znaky umučenia Krista. Drevené boli zničené, dnes sú do značnej miery obnovené. ale v Janovej Lehote môžeme okrem kamenných krížov vidieť aj kríž z betónu.

Kaplnka Sedembolest. P. Márie v Jan. Lehote bola v rokoch 2013-2014 generálne rekonštruovaná a opravená pri tejto príležitosti sa podarilo doplniť nasledovné dátumy súvisiace s kaplnkou:
Zriadenie kaplnky: 1739 (Tomáš Stocker, farár, Janova Lehota) na základe údajného zjavenia Sedembolestnej Panny Márie v minulosti,
Pod oltárnou doskou sa nachádza kameň s údajnými odtlačkami kolien Sedembolestnej,
Vybudovanie vežičky so zvonom: 1807,
Prvá sv. omša: 15. 8. 1807 (Mons. Gabriel Zerdahelyi, gróf, biskup, Banská Bystrica),
Zrekvirovanie zvona: začiatok prvej svetovej vojny,
Oplechovanie šindľovej strechy: 1932,
Obnova kaplnky: jeseň 2013 – jar 2014,
Pútne dni od roku 1807: 15. august, 15. september.
 
* * *

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára