štvrtok 19. mája 2011

Zoznam použitej literatúry


 1. Abeceda zlatá alebo žart. slovník slov. miest a obcí, vyd. Osveta, Martin 1982
 2. Agricola Georgius De Re Metalika Libri XII, slovenské vydanie, naklad. MONTANEX Ostrava, 2006
 3. Ambrusov D.: Geológia Československých Karpát, vyd. SAV, Bratislava 1958
 4. Balážová B., Michal Rasner a Dionýz Staneti – kremnickí sochári neskorého baroka, Kremnické múzeum, zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici Vyd. Múzeum mincí a medailí, Kremnica 2000
 5. Bornemisza J.: Kremnica, Nová Baňa a okolie, Slovenská kníhtlačiareň, Zvolen 1933
 6. Bosák P.: Organizácia I. čs. armády na Slovensku, Stredné Slovensko 9, Zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici 1990
 7. Brown E.: Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku..., Vydavateľstvo Obzor, Bratislava
 8. Bublinec E., Pichler V. a kolektív: Slovenské pralesy diverzita a ochrana, Vyd. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 2001
 9. Ciesarik M.: Ložiská stredoslovenských limnokvarcitov a ich dobývanie, Zborník Slovenského banského múzea III, Vyd. ĽUD, Bratislava 1967
 10. Černaj F.: „Gde si bov, Nácko?“ – Výber štiavnických vtipov, Banská Štiavnica 1995
 11. Činčura J. a kolektív: Encyklopédia Zeme, Vyd. Obzor, Bratislava 1985
 12. Durbák M., Kaňa K., Lichner a kol.: Sprievodca po technických pamiatkach Banskej Štiavnice a okolia, Vyd. Harmony, s.r.o., Banská Bystrica
 13. Envirimentalistika Skupiny spoločností Závodu Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom príručka 1996
 14. Gindl J.: Banskoštiavnický poludník, Zborník Slovenského banského múzea XIII, Vydavateľstvo Osveta, n. p., Martin 1987
 15. Herčko I.: 120 rokov železničnej trate Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, Vydavateľstvo Montania, s.r.o., Banská Štiavnica 1993
 16. Herčko I.: Osobnosti Banskej Štiavnice a okolia, Banská Štiavnica 1995
 17. Hindický J.: Tradície sklárskej výroby v Novej Bani 1908-1988, Žiara socializmu máj 1988
 18. Hoššo J.: Osídlenie Kremnice a okolia vo svetle archeologických nálezov, Zborník Kremnica – medzinárodné sympózium pri príležitosti 500. výročia kodifikácie Banského práva v Kremnici, Vyd. Gradus, Mestský úrad Kremnica 1992
 19. Chudoba A.: Sedemdesiatsedem povestí s pod Slovenskej brány, Mladé letá 1974
 20. Kafka R.: Ústredný kanál na odčerpávanie prachu v centrálnej hute v Banskej Štiavnici, Zborník z konferencie Veda a technika v dejinách Slovenska, Košice 1990
 21. Kafka R.: Mosty na sever, Vyd. ENTERPRISE, s.r.o., Banská Bystrica 2003
 22. Kafka R.: Unikátna knižnica Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a jej osud, Hutník, závodný časopis ZSNP, Žiar nad Hronom, No 8,9, ročník 2003
 23. Kamenický M.Stredoslovenské striebro a jeho hutnícke spracovanie do konca 18. storočia, vzdavat. VEDA, vzdavateľsrvvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1995
 24. Kašiarová E.: O niektorých pozoruhodných návštevách a návštevníkoch Banskej Štiavnice, Zborník Slovenského banského múzea XVIII, Vydavateľstvo Erland Banská Bystrica 1997
 25. Kmeť L.: Trať mládeže Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, Vydal EM DESIGN Zvolen 2002
 26. Kmeť L.: Úzkorozchodná železnica, Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava, Vydal EM DESIGN, Zvolen 2002
 27. Kelemen A. a kolektív: Štiavnické vrchy, Turistický sprievodca ČSSR, Vyd. Šport Slovenské telovýchovné nakladateľstvo, Bratislava 1986
 28. Kolektív: Slovensko – Príroda, Vyd. Obzor, Bratislava 1972
 29. Kolektív: Uhorská severná železnica, Pešť – Šalgotarian – Lučenec – Zvolen – Vrútky, Zborník prednášok, Zvolen 1998
 30. Kolektív autorov: Encyklopédia Slovenska I. až VI. zväzok, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava, od 1973 postupne
 31. Kolektív: 100. výročie otvorenia železničnej trate Levice – Hronská Dúbrava, účelová publikácia MsOS Levice 1996
 32. Kolektív: Poznaj a ochraňuj prírodu. Okres Žiar nad Hronom, Vyd. Okresný úrad životného prostredia Žiar nad Hronom 1995
 33. Kostka J. Dr. CSc. Elena Bellušová , Katalóg vydaný pri príležitosti pracovnej výstavy v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave, 1979
 34. Kladivík E.: Dedičné štôlne v Banskej Štiavnici, Zborník Slovenského múzea X, Vydavateľstvo Osveta, n. p. Martin 1981
 35. Kováč D.: Kronika Slovenska I, Fortuna Print, a.s. Bratislava 1998
 36. Labuda J.- Sombatyová M.: Sprievodca po expozíciách Kammerhofu, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Vyd. Harmony Banská Bystrica 2003
 37. Lalík J. :Robotnícke hnutie a protifašistický odboj v okolí Žarnovice, Dom politickej výchovy OV KSS v Žiari nad Hronom 1975
 38. Lehotský J. - Surovec J. Život a dielo Ing. Aurela Lehotzkého (1882-1953), Zborník Slovenského banského múzea XIII B. Štiavnica, Vydavateľstvo Osveta , n. p. Martin, 1987
 39. Lepeň J.: Vyhne – stručný historický a turistický sprievodca, Vyd. ARTEK, s.r.o. Žiar nad Hronom
 40. Lexikón obcí Žiar nad Hronom, Vyd. Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu Žiar nad Hronom 1992
 41. Lichner M.: Banskoštiavnické tajchy, Vyd. Štúdio Harmony, s.r.o. Banská Bystrica 1999
 42. Pechány A.: Dejiny uhorského boja za slobodu r. 1848 – 1849, Vydal Uhorsko – krajinský vzdelávací spolok slovenský, Budapešť 1903
 43. Perinka Frant. Václav.: Veselé putovanie po Slovensku, Nakladateľstvo "Orbis" v Prahe XII, Pochova 62, 1934
 44. Pruknerová K. a kol.: Kremnické pohorie Vtáčnik – Žiar, Turistický sprievodca zväzok 42, Vyd. Šport, Bratislava 1966
 45. Ratkoš P.: Dejiny Žiaru nad Hronom, Vydavateľstvo Osveta, n. p. Martin 1978
 46. Roob H.,Roob J. Muhlacker J. F. Unser Dorf Deutsch-Litta, Hilfsbund Karpatendeutscher Katoliken, Stuttgart, 1987
 47. Salaj J.: Vtáctvo Kremnických vrchov a Žiarskej kotliny, Vydavateľstvo Osveta,n. p. Martin 1983
 48. Steinhübel G.: Slovenské parky a záhrady, Osveta, š. p. Martin 1990
 49. Schwarz R. : Drexlerhauer Deimatbuch, Hilfsbund karpatendeutscher Katholiken e. V. B/W, Helmsbrechts und Kronach 1980
 50. Šufliarský J.: Kľakovská dolina opäť ožije, účelová publikácia SZPB, Vydavateľstvo OBZOR Bratislava, 1965
 51. Tibenský J.: Z dejín vedy a techniky na Slovensku IV, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1966
 52. Trať mládeže, zborník, Vydavateľstvo Smena 1950
 53. Uhlár V.: Oživovanie legendy o praslovanskom nápise na Velestúre v Kremnických vrchoch, Stredné Slovensko 9, Zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici 1990
 54. Urgela J.: Dejiny lesníckeho školstva a vedy na Slovensku, Vydavateľstvo Osveta Martin pre Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum v Antole, 1985
 55. Vozár J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo, Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, VEDA vydavateľstvo SAV Bratislava 1988
 56. Vozár J. – Gindl J.: Banská Štiavnica a okolie, Sprievodca, Stredoslovenské vydavateľstvo 1968
 57. Vozár J.: Odsťahovanie Vysokej školy baníckej a lesníckej z Banskej Štiavnice a začiatok boja za jej obnovenie, Zborník Slovenského banského múzea IV, Vyd. Zväz slovenských novinárov, Bratislava 1968
 58. VIVAT ACADEMIA és az országos erdeszeti egyesulet emlékkonyve 1985
 59. Zajac A. - Kubiš K. - Hubka J.: Vodná turistika na Hrone, Vydavateľstvo Šport Bratislava 1958
 60. Zborník "Zo zbierok múzea-depozitáru, Národná banka Slovenska-Múzeum mincí a medailí Kremnica 2008 
 61. Zsámboki László DIE SCHEMNITZER GEDENKBIBLIOTEHEK Miskolc 1978
 62. Zrebený A., Nová Baňa a okolie, Vydavateľstvo Osveta n.p. Martin, 1981
 63. Zrebený A., kolektív: Dejiny Novej Bane, Vydavateľstvo Osveta, n. p. Martin 1986 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára